Zgłoś działanie niepożądane

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA PRODUKTÓW POLFARMEX

Jakość i bezpieczeństwo stosowania leków Polfarmex są dla nas priorytetami. Nasza odpowiedzialność nie kończy się z chwilą, gdy opakowanie leku opuszcza fabrykę. Skrupulatnie monitorujemy leki w całym cyklu ich życia, prowadząc również nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (pharmacovigilance)

Co to jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii?

To wszystkie działania polegające na gromadzeniu informacji oraz wykrywaniu i zapobieganiu występowania działań niepożądanych leków u ludzi. Głównym celem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest poprawa profilu bezpieczeństwa stosowania leku.

Jakie są cele nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii?

Głównym celem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest wykrywanie działań niepożądanych leków oraz szacowanie częstości ich występowania. Pharmacovigilance pomaga także wykrywać interakcje między różnymi lekami, a także między lekami a pożywieniem. Ponadto systematyczne zbieranie danych na przestrzeni wielu lat pozwala na obserwację odległych skutków terapii, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. A także pomaga szybko wychwycić zmiany w bilansie korzyści do ryzyka stosowania leku.

Co to są działania niepożądane?

Działanie niepożądane to każda niekorzystna i niezamierzona reakcja organizmu, która pojawia się w trakcie lub po zakończeniu farmakoterapii.

Jak i komu mogę zgłosić działanie niepożądane?

Pacjenci, opiekunowie faktyczni, przedstawiciele ustawowi

  • Osobom wykonującym zawód medyczny: lekarzom, lekarzom dentystom, farmaceutom, technikom farmaceutycznym, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, położnym
  • Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (https://smz2.ezdrowie.gov.pl/)
  • Firmie farmaceutycznej, odpowiedzialnej za lek

 

Profesjonaliści ochrony zdrowia

  • Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (https://smz2.ezdrowie.gov.pl/)
  • Firmie farmaceutycznej, odpowiedzialnej za lek

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Dane o pacjencie

Niezbędne jest podanie co najmniej jednego elementu, który pozwala na identyfikację pacjenta jak: inicjały, płeć, wiek. Bardzo pomocne są też informacje o wieku, wadze i wzroście pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie.

Opis działania niepożądanego

Opisz, kiedy wystąpiło działanie niepożądane, jak długo trwało i kiedy się zakończyło. Ważne, by w miarę możliwości wyczerpująco wskazać objawy działania niepożądanego.

Nazwę produktu leczniczego lub substancji czynnej

Podaj nazwę leku, który podejrzewasz o spowodowanie działania niepożądanego. Określ jaką dawkę leku przyjmujesz (np. 20 mg) oraz częstotliwość jego podawania (np. 2 razy dziennie). Wskaż, w jaki sposób następuje podawanie leku (np. doustnie), szacunkową datę rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania leku oraz przyczynę jego stosowania (np. nadciśnienie). Jeśli przyjmujesz więcej niż jeden preparat, podaj nazwy wszystkich stosowanych leków.

Dane osoby zgłaszającej

Podaj imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy osoba zgłaszającą jest osoba wykonująca zawód medyczny, wskaż specjalizację oraz adresy wykonywania zawodu.

Informacje dodatkowe

Należy wskazać, czy w przeszłości miały miejsce reakcje na dany lek. Podaj także, czy występują u ciebie reakcje alergiczne oraz inne stwierdzone choroby lub zlecono ci wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych.

Dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych jest ważne?

Każda informacja przekazana przez pacjenta wzbogaca wiedzę o leku. Stale uzupełniana wiedza, poznawana i gromadzona dzięki zgłoszeniom opisów przypadków działań niepożądanych wraca do lekarza i pacjenta w postaci nowej informacji o lekach, w tym wskazówek ich stosowania zapewniających jak największe bezpieczeństwo.

TWOJE ZGŁOSZENIE MA ZNACZENIE
ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

Jeśli chcesz zgłosić działanie niepożądane leku Polfarmex, skorzystaj z poniższych możliwości.

  1. Wypełnij formularz on-line
  2. Skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 (24) 357 42 30
  3. Prześlij wypełniony formularz zgłoszenia działania niepożądanego pocztą elektroniczną na adres: ndl@polfarmex.pl

 

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego (plik docx, plik pdf)

Formularz on-line zgłaszania działań niepożądanych