Odpowiedzialność za środowisko

Energia ze słońca do produkcji leków

Strategicznym celem Polfarmex jest, by większość energii elektrycznej, potrzebnej do zapewnienia nieprzerwanej produkcji leków pochodziła z własnych źródeł odnawialnych. Dlatego na terenie naszego zakładu w Kutnie powstała instalacja fotowoltaiczna. Zabezpieczy ona w dużej części nasze potrzeby energetyczne szczególnie latem, gdy są one największe.