Jakość

Najwyższa jakość każdego dnia

Nasze leki codziennie pomagają wielu ludziom wieść dłuższe, lepsze i aktywne życie. Musimy mieć pewność, że każdy lek Polfarmex, który trafi w Twoje ręce, jest skuteczny, a jego stosowanie bezpieczne.

Tak to robimy

Farmaceutyczny System Jakości

Dbamy o jakość naszych leków na każdym etapie wytwarzania: od zaopatrzenia w materiały wyjściowe i opakowaniowe, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie oraz znakowanie, aż do momentu składowania i dystrybucji gotowych produktów. Dlatego naszą pracę opieramy na Farmaceutycznym Systemie Jakości. Daje on gwarancję, że wytwarzane produkty lecznicze spełniają wszystkie wymagania, jakim muszą sprostać leki, zanim trafią na półki aptek: są skuteczne i bezpieczne.

Dobra Praktyka Wytwarzania

Good Manufacturing Practice, czyli Dobra Praktyka Wytwarzania. To połączenie efektywnych procedur oraz skutecznej kontroli i nadzoru nad całym procesem produkcji. Stosowanie procedur GMP gwarantuje, że produkcja leków przebiega w warunkach pozwalających na wytwarzanie produktów, spełniających wymagania jakościowe stawiane farmaceutykom.

Zarządzanie ryzykiem jakości​

To ciągły proces kontroli i oceny wszystkich działań, które razem składają się na wytworzenie leku, jego przechowywanie oraz udostępnianie pacjentom. Dotyczy to nie tylko czynności, które się wydarzyły, ale także przewidywania zdarzeń, które potencjalnie mogą mieć wpływ na jakość leku w przyszłości.

Czy wiesz, że…?

Nad jakością leków w Polfarmex czuwa razem 83 specjalistów z Działu Zapewnienia Jakości, Walidacji, Kontroli Jakości, Laboratorium Mikrobiologicznego oraz Osoby Wykwalifikowane.

Nasz system zarządzania jakością składa się z 9 tysięcy dokumentów, które zawierają opis każdego działania, jakie miało miejsce w firmie.

Kontrola jakości przez cały czas

Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas priorytetem. Dlatego jakość leków sprawdzamy 24 godziny na dobę zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia naszych specjalistów z możliwościami nowoczesnego sprzętu do wykonywania analiz chemicznych oraz mikrobiologicznych.

Kontrola jakości potwierdza, czy wszystkie surowce i materiały użyte do produkcji naszych leków, są zgodne z zatwierdzonymi przez nas specyfikacjami, a wytworzone leki mają właściwości odpowiadające pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Potwierdzamy spełnianie wymagań stawianych:

Jakość potwierdzona certyfikatami

Każdy lek Polfarmex powstaje zgodnie ze ścisłymi normami Dobrej Praktyki Wytwarzania  (Good Manufacturing Practice – GMP). Jest to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych, jak i zapewnieniu jakości, który gwarantuje, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe. Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania jest zaświadczeniem potwierdzającym zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Nasze certyfikaty

Magazynowanie i dystrybucja

Każda podróż, substancji czynnych i materiałów, z których powstaną nasze leki oraz gotowych opakowań, czekających na wyjazd do hurtowni i aptek, zaczyna się i kończy w magazynie centralnym. Zapewniamy tu naszym produktom właściwe warunki przechowywania i dystrybucji w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Magazyn centralny Polfarmex działa zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice – GDP). To potwierdzenie, że jako wytwórca zapewniamy bezpieczne warunki przechowywania, transportu i wprowadzania do obrotu naszych leków.

Czy wiesz, że…?

Magazyn centralny Polfarmex ma powierzchnię 3800 mkw, zawiera 7500 miejsc paletowych w systemie wysokiego składowania do wysokości 10 metrów.