Misja i wartości

Nasza Misja:

Tworzymy skuteczne leki, poprawiając jakość życia pacjentów

Wartości

Każdego człowieka traktujemy z godnością.

Szanujemy odmienność poglądów oraz przekonań. Rozpoznajemy emocje swoje oraz innych i właściwie na nie reagujemy. Podchodzimy z empatią do różnicy zdań, w centrum zawsze stawiając drugiego człowieka. Cenimy jasną komunikację i dzielimy się informacją zwrotną. Nie zgadzamy się na żadne formy wykluczania.

Jesteśmy jednym zespołem.

Wszyscy pracujemy dla Grupy Polfarmex, co pozwala nam lepiej wykorzystać nasz potencjał. Promujemy kulturę współpracy i wzajemnego zrozumienia. Wspólnie realizujemy nasze cele. Dostrzegamy szanse i wykorzystujemy nowe możliwości. Szukamy najlepszych rozwiązań, budując nowoczesną organizację. Szybko i elastycznie reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość.

Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy.

Działamy z najwyższą starannością, wiedząc, że jakość naszej pracy ma wpływ na przyszłość Grupy Polfarmex. Realizujemy z zaangażowaniem powierzone zadania, przewidując skutki podejmowanych decyzji. Bierzemy odpowiedzialność za słowa i czyny.

Chcemy być jak najlepsi.

Stale się rozwijamy. Nieustannie dążymy do doskonałości operacyjnej, ulepszając sposoby działania. Podnosimy swoje kompetencje. Uczymy się na błędach i wyciągamy z nich wnioski.