CSR

Promujemy wiedzę o zdrowiu i aktywność sportową

Popularyzujemy wiedzę o zdrowiu. Promujemy profilaktykę chorób cywilizacyjnych: płuc, serca i układu krążenia, metabolicznych, neurologicznych. Przykładamy wielką wagę do promocji zdrowego trybu życia i aktywności sportowej wśród naszych pracowników oraz dzieci i młodzieży.

Jesteśmy partnerem dla społeczności lokalnej

Jesteśmy zaangażowani w życie społeczności lokalnej Kutna – miasta, gdzie od 35 lat prowadzimy naszą działalność produkcyjną. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Pomagamy instytucjom opieki społecznej, ochrony zdrowia, placówkom opiekuńczo-wychowawczym. Beneficjentami naszego wsparcia są także organizacje społeczne zaangażowane w rozwój miasta oraz profilaktyki zdrowotnej.

Wspieramy ludzi z pasją

Jesteśmy sponsorem Łukasza Wójcika, członka szybowcowej kadry narodowej, Mistrza Europy, Wicemistrza Świata oraz wielokrotnego Mistrza Polski. Wsparcie jednego z najlepszych polskich szybowników jest wyrazem naszego zaangażowania na rzecz promocji tej wymagającej dyscypliny sportowej.