Leki z wartością dodaną

Rozwój leków generycznych z wartością dodaną zajmuje w Polfarmex ważne miejsce ze względu na rosnące potrzeby terapeutyczne w tzw. chorobach cywilizacyjnych, związanych bezpośrednio ze stylem życia.

Dzięki naszemu ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu, zdobytej wiedzy i kompetencjach wytwórczych w obszarze leków generycznych, prowadzimy prace nad  technologią leków złożonych w formie preparatów wieloskładnikowych.

Tabletki są preferowanym sposobem podawania wielu substancji czynnych i nadal są szeroko wykorzystywane w formulacji i technologii, zarówno dla już istniejących, jak i nowych leków o złożonym układzie uwalniania substancji czynnej.

Obecne trendy ochrony zdrowia i leczenia zwracają uwagę na korzyści płynące ze stosowania preparatów wieloskładnikowych czyli tabletek zawierających więcej niż jedną substancję czynną. Główną zaletą takich tabletek jest uproszczony schemat dawkowania, który wpływa na efektywność terapii, a w efekcie polepszenie jakości życia pacjentów. Ponadto rozdzielenie substancji czynnych poprzez ich warstwowe ułożenie i fizyczne oddzielenie od siebie w obrębie tej samej tabletki, pozwala wpływać na szybkość i sposób uwalniania substancji czynnych, a w konsekwencji poprawiać efekt terapeutyczny.

Tworzenie leków generycznych z wartością dodaną dzięki innowacyjnym połączeniom lekowym oraz modyfikowanemu sposobowi uwalniania substancji czynnej umożliwi nam dostarczenie profesjonalistom ochrony zdrowia bardziej precyzyjnych w działaniu narzędzi terapeutycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz bezsenności.