Leki biologiczne

Powstanie i rozwój leków biologicznych zawdzięczamy niesamowitemu postępowi w dziedzinie biotechnologii. To jedne z najbardziej wyrafinowanych w projektowaniu i wytwarzaniu spośród produktów leczniczych.  W przeciwieństwie do „tradycyjnych” leków, których substancje aktywne (API) powstają w procesie łączenia składników chemicznych (synteza), leki biologiczne są owocem inżynierii genetycznej, wykorzystującej do produkcji substancji aktywnych komórki organizmów żywych np. bakterii lub drożdży.

Leki biologiczne dokonały rewolucji w medycynie przyczyniając się do poprawy wskaźnika przeżywalności pacjentów, wydłużania ich życia i co bardzo ważne, do poprawy jego jakości.

Dzięki nim udaje się skutecznie leczyć m.in. anemię, zakrzepicę, reumatoidalne zapalenie stawów czy cukrzycę.

Dlatego powołaliśmy do życia laboratorium biotechnologiczne, aby rozwijać innowacyjne, efektywne i skalowalne technologie produkcji leków biopodobnych. Leki biopodobne (biosimilars) wykazują bardzo wysokie podobieństwo do leku referencyjnego na tyle, że statystycznie nie da się ich odróżnić pod względem skuteczności w leczeniu, profilu bezpieczeństwa i poziomu jakości.

Prace laboratorium biotechnologicznego Polfarmex skupiają się na opracowaniu technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej.  Analogi insuliny ludzkiej to zmienione formy insuliny nie występujące w naturze, lecz wykazujące nadal taką samą aktywność w kontroli poziomu glukozy we krwi u chorych na cukrzycę, co insulina produkowana przez ludzki organizm. Dzięki zastosowaniu metod biotechnologicznych, analogi insuliny zostały poddane celowej modyfikacji obejmującej sekwencję aminokwasową w porównaniu z insuliną ludzką. Ma to na celu zmianę ich właściwości farmakokinetycznych – tempa wchłaniania, by móc wpływać na szybkość i czas trwania obniżania stężenia glukozy we krwi, i dzięki temu uzyskiwać, w zależności od potrzeb terapeutycznych, szybki, krótkotrwały lub długotrwały efekt hipoglikemizujący.

Cukrzyca - wyzwanie dla zdrowia publicznego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia cukrzyca dotyka ponad 500 milionów ludzi. W Polsce zmaga się z nią około 3 milionów osób. Prawie 90 procent diagnoz dotyczy cukrzycy typu 2, której występowanie wiąże się ze zmianą stylu współczesnego życia. Leki biopodobne, także w terapii cukrzycy niosą istotne korzyści dla systemu ochrony zdrowia w postaci większej konkurencji rynkowej i niższych cen, a w konsekwencji, szerszej dostępności pacjentów do leczenia . Rozwój leków bipodobnych uznajemy za naszą odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny.