Produkty Polfarmex ze statusem „polskiego leku”

36 produktów Polfarmex na lipcowej liście refundacyjnej otrzymało tzw. status „polskiego leku”. Oznacza to, że będą one dostępne dla pacjentów z 10 procentową obniżką ceny. Dzięki temu, że leki Polfarmex są wytwarzane w Polsce, statusem „polskiego leku” zostało objętych 36 produktów firmy stosowanych m.in. w chorobach układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, metabolicznych oraz leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. – Cieszymy się, że leki, które produkujemy w zakładzie w Kutnie zostały […]

5000 złotych od Polfarmex za badania nad związkami o właściwościach antynowotworowych.

Aleksandra Budzyńska, tegoroczna laureatka Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza i zarazem autorka najlepszej pracy dyplomowej obronionej na Wydziale Chemii Politechnika Łódzka w roku akademickim 2022/2023, zsyntezowała oraz przeanalizowała dwa nieopisane w literaturze związki. To tak zwane koniugaty izotiocyjanianowo-triazynowe, składające się z fragmentów związków o udokumentowanym potencjale przeciwnowotworowym: 6-(izotiocyjanianoheksylo)fosfonianu etylu i fenylu oraz heksametylomelaminy (Altretamina), połączonych łącznikiem – etylenodiaminą. Następnie poddała jej badaniom in vitro na liniach komórkowych nowotworu okrężnicy, nowotworu […]

Laboratorium biotechnologiczne Polfarmex w kompleksie naukowym BRaIn

Laboratorium biotechnologiczne Polfarmex, zajmujące się rozwijaniem efektywnych technologii produkcji leków biopodobnych, rozpoczęło pracę w nowoczesnych przestrzeniach kompleksu BRaIn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – To przestrzeń zaprojektowana przez naukowców dla naukowców. Kompleks badawczo-naukowy BRaIn oferuje wsparcie w realizacji specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki molekularnej, analiz genomowych czy białek, ściśle związanych z profilem naszej działalności. Jego mocnym atutem jest także bliskość szpitala klinicznego przy ul. Pomorskiej […]

Razem przeciw antybiotykooporności

Żyją w ekstremalnych warunkach. Z łatwością znoszą wysoką temperaturę i ciśnienie obok kominów wulkanicznych w dnie oceanu oraz niską w lodach Arktyki. Bakterie potrafią znieść bardzo wiele, by przetrwać. Pokonują także bariery, jakie stawia przed nimi medycyna i farmakologia.  O tym, co stoi za ich niezwykłą wytrzymałością oraz co możemy zrobić wszyscy, by narzędzia do walki z infekcjami bakteryjnymi nadal były skuteczne, z okazji Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach opowiada  Dorota Andziak, kierownik Laboratorium […]

Polfarmex wyżej w prestiżowym rankingu

Czwarte miejsce w województwie łódzkim – to wynik Polfarmex S.A. w szóstej edycji Rankingu Najcenniejszych Firm Rodzinnych miesięcznika Forbes. Tym samym firma awansowała o dwa miejsca w porównaniu do zestawienia z ubiegłego roku. Firmy w zależności od uzyskanych przychodów, klasyfikowane są w kategoriach poniżej oraz powyżej 100 mln zł. Polfarmex S.A. zwiększając swój przychód o prawie 16 mln zł z wynikiem 107 706,670 mln zł uplasował się tuż za podium. Jednocześnie […]

Młody naukowiec z Politechniki Łódzkiej nagrodzony przez Polfarmex S.A.

5000 zł ufundowane przez Polfarmex S.A. otrzymał mgr. inż. Adam Cieśliński, laureat tegorocznej Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza, wyróżnienia przyznawanego za najlepszą pracę dyplomową, zrealizowaną na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. „Wykorzystanie 1H-indeno-2-karbaldehydów  w reakcji asymetrycznego allilowego alkilowania z węglanami Mority–Baylisa–Hillmana” – bo tak brzmi pełna nazwa nagrodzonej pracy magisterskiej, dotyczy syntezy tzw. enancjomerycznie czystych związków organicznych – cząsteczek o potencjalnych właściwościach biologicznych, które mogą mieć zastosowanie […]