Produkty Polfarmex ze statusem „polskiego leku”

36 produktów Polfarmex na lipcowej liście refundacyjnej otrzymało tzw. status „polskiego leku”. Oznacza to, że będą one dostępne dla pacjentów z 10 procentową obniżką ceny. Dzięki temu, że leki Polfarmex są wytwarzane w Polsce, statusem „polskiego leku” zostało objętych 36 produktów firmy stosowanych m.in. w chorobach układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, metabolicznych oraz leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. – Cieszymy się, że leki, które produkujemy w zakładzie w Kutnie zostały […]

5000 złotych od Polfarmex za badania nad związkami o właściwościach antynowotworowych.

Aleksandra Budzyńska, tegoroczna laureatka Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza i zarazem autorka najlepszej pracy dyplomowej obronionej na Wydziale Chemii Politechnika Łódzka w roku akademickim 2022/2023, zsyntezowała oraz przeanalizowała dwa nieopisane w literaturze związki. To tak zwane koniugaty izotiocyjanianowo-triazynowe, składające się z fragmentów związków o udokumentowanym potencjale przeciwnowotworowym: 6-(izotiocyjanianoheksylo)fosfonianu etylu i fenylu oraz heksametylomelaminy (Altretamina), połączonych łącznikiem – etylenodiaminą. Następnie poddała jej badaniom in vitro na liniach komórkowych nowotworu okrężnicy, nowotworu […]

Młody naukowiec z Politechniki Łódzkiej nagrodzony przez Polfarmex S.A.

5000 zł ufundowane przez Polfarmex S.A. otrzymał mgr. inż. Adam Cieśliński, laureat tegorocznej Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza, wyróżnienia przyznawanego za najlepszą pracę dyplomową, zrealizowaną na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. „Wykorzystanie 1H-indeno-2-karbaldehydów  w reakcji asymetrycznego allilowego alkilowania z węglanami Mority–Baylisa–Hillmana” – bo tak brzmi pełna nazwa nagrodzonej pracy magisterskiej, dotyczy syntezy tzw. enancjomerycznie czystych związków organicznych – cząsteczek o potencjalnych właściwościach biologicznych, które mogą mieć zastosowanie […]