PL | EN

logo

Dział Logistyki

Dział Zaopatrzenia Produkcji

tel. +48 24 357 42 59
e-mail: dzp@polfarmex.pl

Pobierz: Ogólne Warunki Zakupu Towarów
 

Pobierz: w wersji angielskojęzycznej General Terms and Conditions of Purchase
 

Dział Zakupów

tel. +48 24 357 43 52
e-mail: dz@polfarmex.pl

Flota Samochodowa

tel. +48 24 357 43 73
e-mail: flota@polfarmex.pl