PL | EN

logo

Produkcja Kontraktowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów jak również licznym zmianom w prawie wytwarzania produktów leczniczych, stale unowocześniamy nasze linie produkcyjne do obowiązujących standardów. Posiadamy certyfikaty Good Manufacturing Pratice (GMP) i Good Laboratory Practice (GLP) oraz pracujemy zgodnie z normami Good Hygiene Practice (GHP) czy HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. W naszej firmie liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i jakość wytwarzania. Naszym głównym atutem są możliwości małych i średnich wielkości dostaw do klienta. Jesteśmy gotowi na współpracę z każdego rodzaju firmą farmaceutyczną, zarówno rozpoczynającą działalność, jak i doświadczoną międzynarodową korporacją.

Oferujemy Państwu usługi produkcji kontraktowej w zakresie wytwarzania produktów leczniczych i kosmetyków.

Zakres oferowanych usług kontraktowych obejmuje:

 • wytwarzanie form stałych, w postaci tabletek (powlekanych, niepowlekanych), kapsułek twardych, proszków i zawiesin
 • wytwarzanie form płynnych i półstałych w postaci syropów i zawiesin
 • pakowanie w blistry PVC/PVDC/Alu oraz Alu/Alu
 • badania kontrole w trakcie wytwarzania, produktu gotowego oraz zwalnianie do obrotu

Dział Produkcji, zintegrowany z systemem SAP, wyposażony jest w nowoczesne urządzenia i linie technologiczne, w następującym zakresie:

Dział Suchych Form Leków -  wielkość serii w zakresie od 40 do 500 kg:

 • Komory z nawiewem laminarnym do naważania surowców
 • Mieszarko-granulatory szybkoobrotowe
 • Mieszalniki
 • Granulo-suszarniei fluidalne
 • Tabletkarki do produkcji tabletek okrągłych i kształtowych
 • Kapsułkarka
 • Powlekarki
 • Linie pakujące ( PVC-Al.; PVC/PVdC-Al. ; Al-Al. )

Dział Płynnych Form Leków:

 • posiada instalację do produkcji syropów i płynów -  wielkość serii w zakresie od 800 do 3000 litrów 
 • instalację do produkcji zawiesin – wielkość serii w zakresie od 300 do 600 litrów

Dział Półstałych Form:

 • Posiada instalację do produkcji i pakowania kosmetyków ( maści , kremów , płynów) - wielkość serii w zakresie od 300 do 600 litrów

Laboratorium Kontroli Jakości zapewnia możliwość wykonywania analiz technikami analitycznymi:

 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • Chromatografia gazowa
 • Spektroskopia IR i NIR
 • Spektroskopia UV/VIS
 • Miareczkowanie potencjometryczne/KF
 • Polarymetria
 • Refrakcja
 • Dyfrakcja laserowa
 • Analiza sitowa
 • Analiza klasyczna
 • Czystość mikrobiologiczna

Własne zaplecze badawczo-rozwojowe, w tym dział laboratoria formulacyjne, analityczne i półtechnika pozwalają oferować usługi w zakresie opracowywania składu i sposobu wytwarzania produktu na zlecenie oraz przeprowadzenia testów i badań koniecznych dla opracowania dokumentacji rejestracyjnej (moduł 3).  Dodatkowo, poprzez ośrodek kliniczny i certyfikowane laboratorium analityczne możemy oferować usługi planowania, przeprowadzenia i raportowania badań biorównoważności produktów leczniczych (moduł 5).

Dodatkowo oferujemy usługi w następującym zakresie:

 • produkcji serii próbnych i pilotażowych;
 • prowadzenia testów stabilności w komorach klimatycznych;
 • przepakowywania leków;
 • importu, kontroli i zwalniania do obrotu produktów spoza Unii Europejskiej.         
 • Sprzedaż dossier

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i możliwości. Bliskość i dostępność własnych laboratoriów badawczo-rozwojowych, własny ośrodek badań klinicznych, stały kontakt z placówkami naukowymi zapewnia wysoką jakość opracowanych technologii farmaceutycznych, metod analitycznych, badań klinicznych i dokumentacji rejestracyjnej.