PL | EN

logo

Polityka Personalna

Sukces i stały rozwój Polfarmex S.A. jest możliwy dzięki zaangażowaniu oraz wysokim kompetencjom naszych pracowników. Poszukujemy ludzi kreatywnych, którzy odważnie podchodzą do wyzwań, jakie stawia branża farmaceutyczna. W zamian oferujemy udział w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych produktów leczniczych oraz możliwość awansu w strukturach Polfarmex S.A . W nowoczesnych laboratoriach swoje ambicje zawodowe mają szanse realizować utalentowani chemicy, farmaceuci, biotechnolodzy i biolodzy.
 
W relacjach korporacyjnych priorytetowo traktujemy kwestie:
  • przestrzegania praw pracowniczych,
  • legalności zatrudnienia,
  • równouprawnienia płci
  • przeciwdziałania mobbingowi.
Naszą kadrę w większości tworzą ludzie młodzi, którzy za cel stawiają sobie rozwój osobisty w połączeniu z rozwojem firmy:
 
  • Średnia wieku pracowników Polfarmex S.A to 40 lat
  • Ponad 60 proc. pracowników posiada wykształcenie wyższe
  • 54 proc. kadry to kobiety, 46 proc. to mężczyźni
Głównym założeniem polityki personalnej Polfarmex S.A. jest stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Dysponujemy rozbudowanym systemem szkoleń. Jesteśmy beneficjentem wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkolenia z zakresu Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation.
 
Pomagamy wybrać ścieżkę kariery zawodowej
 
Jako jeden z największych pracodawców w regionie, czujemy się odpowiedzialni za tworzenie lokalnego rynku pracy. Regularnie uczestniczymy w przedsięwzięciach mających na celu promocję zatrudnienia oraz wskazujemy perspektywy rozwoju w branży farmaceutycznej uczniom szkół gimnazjalnych i średnich.
 
Dzięki porozumieniom z uczelniami wyższymi jesteśmy organizatorem staży i praktyk studenckich. Stażyści i praktykanci pod okiem doświadczonej kadry zdobywają wiedzę i praktykę zawodową, a po zakończeniu studiów często aplikują i są zatrudniani.
 
Naszymi partnerami  są m.in. Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 
Proces rekrutacyjny
 
Podstawą prowadzonych przez nas procesów rekrutacji jest czytelność procedur oraz jasność zasad naboru. Standardowo z kandydatem musi spotkać się bezpośredni przełożony oraz pracownik Działu HR. Najczęściej rozmowy kwalifikacyjne są dwuetapowe i dopiero po ustaleniu wspólnego stanowiska składamy deklarację współpracy. Aby zobiektywizować wybór najlepszej osoby, w procesie rekrutacji uczestniczy co najmniej trzech rekruterów.
 
Poprzez staranny proces rekrutacyjny chcemy zagwarantować firmie najlepszych pracowników, a osobom nowo zatrudnianym poczucie satysfakcji zawodowej