PL | EN

logo

Plan Połączenia

Plan połączenia spółek Polfarmex S.A. i Polcars sp. z o.o. 

Zarząd spółki Polfarmex S.A./Polcars sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie działając na podstawie art. 500 § 2(1)  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że:

1.      dnia 2 listopada 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Polfarmex S.A./Polcars sp. z o.o. plan połączenia spółki Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie (spółka przejmująca) ze spółką Polcars sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Polcars sp. z o.o. na spółkę Polfarmex S.A., tj. w trybie łączenie się przez przejęcie, oraz

2.      udostępnia uzgodniony plan połączenia do publicznej wiadomości.