PL | EN

logo

Polityka jakości

Naszym priorytetem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości wyrobów farmaceutycznych, kosmetyków oraz suplementów diety. Dla nas liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i jakość wytwarzania. W tym celu stosujemy rygorystyczne standardy w całym cyklu produkcyjnym.
Posiadamy certyfikat Good Manufacturing Pratice (GMP). Ponadto w procesie wytwarzania stosujemy surowe normy Good Laboratory Practice (GLP); Good Hygiene Practice (GHP) oraz HACCP - Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
 
Jakość naszych produktów zapewniają starannie wybierani i szkoleni pracownicy oraz nowoczesny park maszynowy.
 
Nad całością procesu produkcyjnego czuwają wykwalifikowani pracownicy Działu Zapewnienia Jakości, audytorzy wewnętrzni oraz specjaliści z Laboratorium Kontroli Jakości.
 
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do wykonywania analiz metodami:
  • Wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  • Chromatografii gazowej
  • Spektroskopii IR i NIR
  • Spektroskopii UV/VIS
  • Polarymetrii
  • Refrakcji
  • Dyfrakcji laserowej
  • Analizy sitowej i klasycznej
  • Miareczkowania potencjometrycznego/KF
  • Czystości mikrobiologicznej