PL | EN

logo

Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstwa Polfarmex S.A. – Etap 2

autor: m.aksman informacje dodano: 2019-05-23 11:07:52

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I.Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, w ramach działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie I.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Celem podstawowym projektu jest zwiększenie potencjału Wnioskodawcy: Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności B+R dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przeznaczonemu na inwestycję spółki w infrastrukturę B+R polegającą na rozwoju istniejącego działu B+R w okresie IV 2019 – XII 2020 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację jednego zadania „Zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb działalności badawczo-rozwojowej Polfarmex S.A. w obszarze czerwonej biotechnologii”, w ramach którego realizowane będą dostawy 10 szt. takiej aparatury. Zakończenie tego zadania umożliwi wnioskodawcy rozpoczęcie badań nad innowacyjnymi grupami leków biologicznych (w tym biopodobnych).

Wartość projektu: 1 521 289,00 zł


Wartość dofinansowania: 432 887,00

STARSZE WIADOMOŚCI