PL | EN

logo

Opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej

autor: m.aksman informacje dodano: 2019-01-30 11:49:15

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój, komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest opracowanie wydajnej technologii produkcji biopodobnego analogu insuliny ludzkiej w okresie I 2019 - XII 2023 r.

Wartość projektu: 19 288 562,41 zł


Wartość dofinansowania: 7 777 466,89 zł

STARSZE WIADOMOŚCI