PL | EN

logo

Wzrost potencjału Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności B+R – Etap 2

autor: m.aksman informacje dodano: 2018-10-29 09:39:41

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I.Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, w ramach działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie I.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Informacje o projekcie:


Celem podstawowym projektu jest zwiększenie potencjału Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności B+R dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przeznaczonemu na 2 etap inwestycji spółki w infrastrukturę B+R, polegającą na rozwoju nowoczesnych postaci leków o modyfikowanym i szybkim uwalnianiu substancji czynnej, w skali półtechnicznej i pilotażowej.


Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania, polegającego na zakupie 10 sztuk urządzeń dla laboratorium do prac formulacyjnych w skali półtechnicznej i pilotażowej w Kutnie.


Zakończenie zadania umożliwi rozpoczęcie badań nad innowacyjnymi grupami leków, a w dłuższej perspektywie ich wdrożeniu do przemysłowej produkcji.


Wartość projektu: 3 374 475,06 zł


Wartość dofinansowania: 957 450,20 zł

STARSZE WIADOMOŚCI