PL | EN

logo

Wzrost potencjału Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności B+R

autor: m.aksman informacje dodano: 2018-10-24 09:46:20

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I.Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, w ramach działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie I.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Informacje o projekcie:


Celem projektu jest zwiększenie potencjału Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności B+R dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przeznaczonemu na inwestycję spółki w infrastrukturę B+R, umożliwiającą rozwój nowoczesnych postaci leków o modyfikowanym i szybkim uwalnianiu substancji czynnej, w skali półtechnicznej i pilotażowej.

Zakończenie realizacji projektu pozwoli na rozpoczęcie badań nad innowacyjnymi grupami leków, a w dłuższej perspektywie ich wdrożeniu do przemysłowej produkcji.


Wartość projektu: 4 967 685,21 zł


Wartość dofinansowania: 1 381 567,95 zł

STARSZE WIADOMOŚCI