PL | EN

logo

Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstwa Polfarmex S.A.

autor: m.aksman informacje dodano: 2018-04-30 09:55:34

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I.Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, w ramach działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie I.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

 
Informacje o projekcie:
 
Celem projektu jest zwiększenie potencjału Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, polegającej na rozbudowie istniejącego działu R+D, poprzez zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb R+D w obszarze czerwonej biotechnologii. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie badań nad innowacyjnymi grupami leków biologicznych, w tym biopodobnych.
 
Wartość projektu: 1 959 183, 25 zł
Wartość dofinansowania: 557 491, 17 zł

STARSZE WIADOMOŚCI