PL | EN

logo

Diphenhydramini hydrochloridum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

Nodisen 50 mg x 8 tabletki

Skład jakościowy i ilościowy:

Każda tabletka zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 82,5 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

Postać farmaceutyczna:

Tabletki

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

nodisen_chpl.pdf

ULOTKA PRODUKTU

- Nodisen_Ulotka_Pacjent.pdf

INFORMATOR DLA PACJENTA

- Nodisen_Informator_dla_pacjenta.pdf

INFORMATOR DLA FARMACEUTY

- Nodisen_Informator_dla_farmaceuty.pdf

brak opisu

//