PL | EN

logo

Levodropropizinum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

LevoDril, 60 mg/10 ml, syrop

Skład jakościowy i ilościowy:

10 mL syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu
1 ml syropu zawiera:
metylu parahydroksybenzoesan (E218) – 1 mg, 
propylu parahydyroksybenzoesan (E216) – 0,2 mg,
sacharoza – 400 mg,
etanol (składnik aromatu) – 1,39 mg,
geraniol, citral (składniki kompozycji zapachowej aromatu pomarańczowego, płynnego).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

Postać farmaceutyczna:

Syrop

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

levodril_chpl.pdf

brak opisu

//