PL | EN

logo

Captoprilum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:
Skład jakościowy i ilościowy:
Postać farmaceutyczna:

Tabletki

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

captopril_50mg_chpl.pdf

//