PL | EN

logo

Salmeterolum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

Asmetic 50μg, 60 dawek

Skład jakościowy i ilościowy:

Każda dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów Salmeterolum (salmeterolu w postaci salmeterolu ksynafonianu).

Substancja pomocniczna o znanym działaniu: Każda dawka produktu leczniczego Asmetic zawiera około 12,5 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Postać farmaceutyczna:

Proszek do inhalacji

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

asmetic_chpl.pdf

brak opisu

//