PL | EN

logo

Kalii chloridum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

KALIUM POLFARMEX, 782 mg jonów potasu/10 ml, syrop

Skład jakościowy i ilościowy:

100 ml syropu zawiera 7,82 g jonów potasu w postaci 15 g potasu chlorku (Kalii chloridum).
10 ml syropu zawiera 20 mEq jonów potasu
Substancja pomocnicza: sacharoza 7,6 g/10 ml
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

Postać farmaceutyczna:

Syrop

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

kalium polfarmex_chpl.pdf

brak opisu

//