PL | EN

logo

Amlodipinum + Valsartanum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

Avasart Plus, 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane 

 

Skład jakościowy i ilościowy:

Avasart Plus, 10 mg + 160 mg 
Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci amlodypiny bezylanu i 160 mg walsartanu (Valsartanum). 
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Postać farmaceutyczna:

Tabletki powlekane

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

avasart plus chpl.pdf

ЛИСТОК ПРОДУКЦІЇ

- ulotka_dla_pacjenta_Avasart_Plus_10_160_ua.pdf

brak opisu

//