PL | EN

logo

Fluticasoni propionas+Salmeterolum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

Asaris, (500 μg + 50 μg)

Skład jakościowy i ilościowy:

Każda pojedyncza dawka produktu leczniczego Asaris zawiera:

Asaris, (100 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji
100 mikrogramów flutykazonu propionianu (mikronizowanego) i 50 mikrogramów salmeterolu
(w postaci salmeterolu ksynafonianu, mikronizowanego).

Asaris, (250 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji
250 mikrogramów flutykazonu propionianu (mikronizowanego) i 50 mikrogramów salmeterolu
(w postaci salmeterolu ksynafonianu, mikronizowanego).

Asaris, (500 μg + 50 μg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji
500 mikrogramów flutykazonu propionianu (mikronizowanego) i 50 mikrogramów salmeterolu
(w postaci salmeterolu ksynafonianu, mikronizowanego).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Każda dawka produktu leczniczego Asaris, (100 μg + 50 μg), zawiera około 13,3 mg laktozy jednowodnej.
Każda dawka produktu leczniczego Asaris, (250 μg + 50 μg), zawiera około 13,2 mg laktozy jednowodnej.
Każda dawka produktu leczniczego Asaris, (500 μg + 50 μg), zawiera około 12,9 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Postać farmaceutyczna:

Proszek do inhalacji

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

smpc_asaris_proszek_do_inhalacji.pdf

ULOTKA PRODUKTU

- ulotka_dla_pacjenta_ASARIS_500_pl.pdf

ЛИСТОК ПРОДУКЦІЇ

- ulotka_dla_pacjenta_ASARIS_500_ua.pdf

brak opisu

//