PL | EN

logo

Najwyższa jakość każdego dnia

Dodano: 2020-11-12

Rocznie w Polfarmex S.A. produkujemy 26 mln opakowań produktów form stałych (w postaci tabletek) oraz 2 mln opakowań produktów form płynnych (w postaci syropów). Obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Jakości jest doskonałą okazją, aby przypomnieć, jak wielkie znaczenie jakość ma w przemyśle farmaceutycznym, który jak żaden inny jest oparty na szczególnym oraz głębokim rodzaju zaufania.

>

 

Portfolio leków Polfarmex S.A. zawiera ponad sto produktów w kilkunastu wariantach opakowaniowych. Dlatego, by mieć pewność, że każdy z naszych leków dostępnych na rynku jest skuteczny i bezpieczny dla pacjenta, działalność wytwórcza Polfarmex S.A. została oparta na Farmaceutycznym Systemie Jakości. Jest to system zarządzania jakością, który zapewnia, że wytwarzane produkty lecznicze są odpowiednie do ich przewidzianego zastosowania, oraz spełniają kryteria pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Farmaceutyczny System Jakości obejmuję Dobra Praktykę Wytwarzania (Good Manufacturing Practice - GMP) oraz Zarządzanie Ryzykiem Jakości.


Farmaceutyczny System Jakości w Polfarmex S.A jest skonstruowany tak, aby promować ciągłe doskonalenie i wdrażanie nowej wiedzy, w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Jego skuteczność poddawana jest stałemu monitoringowi.


Nadzór nad jakością w Polfarmex S.A. zajmują się wykwalifikowani specjaliści z Działu Zapewnienia Jakości, Walidacji, Kontroli Jakości, Laboratorium Mikrobiologicznego oraz Osoby Wykwalifikowane. Tylko w ciągu jednego roku, aby spełnić rygorystyczne standardy wytycznych narodowych oraz aktów Komisji Europejskiej, pracownicy Zapewnienia Jakości dokonują przeglądu oraz aktualizacji ponad 9 tysięcy dokumentów, które stanowią zapis wszystkich procesów zachodzących w firmie.


Farmaceutyczny System Jakości wymaga udziału i współpracy personelu zatrudnionego na różnych szczeblach w naszej organizacji. Dlatego w Polfarmex S.A. szczególny nacisk kładziemy na promowanie świadomości wysokiej rangi realizowanych zadań przez każdego z naszych pracowników oraz ich bezpośredniego wpływu na końcową jakość naszych produktów.


Światowy Dzień Jakości został zainicjowany w 1989 roku przez trzy główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości: Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, Europejską Organizację Jakości oraz Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów. Jego celem jest podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli.