PL | EN

logo

Działania prewencyjne w związku z koronawirusem

Dodano: 2020-03-16

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, kierując się troską o zdrowie
i bezpieczeństwo pacjentów, kontrahentów, a także naszych pracowników i ich rodzin, wprowadziliśmy szczególne środki ostrożności, których celem jest jak największe ograniczenie ryzyka pojawienia się i ewentualnego dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa.

Zarząd Polfarmex S.A. zdecydował o:

  • czasowym wstrzymaniu wizyt przedstawicieli medycznych w placówkach ochrony zdrowia na terenie całego kraju,
  • zapewnieniu pracownikom na stanowiskach, które umożliwiają realizację zadań w trybie zdalnym, pracy na zasadzie Home Office,
  • wzmocnieniu środków ochrony bezpośredniej m.in. przekazanie dodatkowych opakowań płynu do dezynfekcji rąk,
  • ograniczeniu do minimum kontaktów bezpośrednich podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz rekomendacji wideo lub telekonferencji przy odbywaniu spotkań biznesowych,
  • ograniczeniu możliwości wjazdu na teren zakładu produkcyjnego w Kutnie przedstawicieli firm zewnętrznych.


Szczególny nacisk kładziemy na bieżące edukowanie pracowników w zakresie działań profilaktycznych, służących ochronie przed zakażeniem. Prowadząc działania prewencyjne postępujemy zgodnie z zaleceniami oraz bieżącymi wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie przez cały czas w Polfarmex S.A. działa specjalnie powołany zespół, który na bieżąco monitoruje wszystkie procesy związane z zabezpieczeniem ciągłości łańcucha dostaw by zapewnić pacjentom nieprzerwany dostęp do niezbędnych terapii.