PL | EN

logo

Prezes Zarządu Polfarmex S.A. w Radzie Fundacji ICZMP

Dodano: 2019-11-22

Mieczysław Wośko, prezes zarządu Polfarmex S.A. objął członkostwo w Radzie Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

>

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju ICZMP powstała w 2015 roku. Wspiera placówkę przekazując pomoc finansową m.in. na prowadzenie bieżącej modernizacji oraz rzeczową w postaci wysokospecjalistycznego sprzętu, służącego do diagnozy i leczenia pacjentów Instytutu.


Do zadań Rady należy m.in. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. Powołanie do Rady następuje na drodze decyzji Fundatora.


– Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki poprzez swoją działalność w istotny sposób przyczynia się do poprawy warunków leczenia pacjentów oraz wspiera tworzenie ekosystemu naukowo-badawczego Instytutu. Powołanie do Rady Fundacji to dla mnie zaszczyt i ogromne wyróżnienie – mówi Mieczysław Wośko.


– Jesteśmy zaszczyceni, że do grona Rady Fundacji dołączył Pan Prezes Mieczysław Wośko. Ogromnym szczęściem jest, że Radę Fundacji tworzy wyjątkowy Zespół osób, którzy pomagają z potrzeby serca. Mamy nadzieję, że sukces Pana Prezesa, który stworzył firmę Polfarmex wpłynie również na rozwój naszej Fundacji – mówi Małgorzata Kołtuniak, prezes Zarządu Fundacji.


Mieczysław Wośko jest również członkiem Rady Programowej Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” – ośrodka analitycznego, który powstał przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.