PL | EN

logo

30 lat w służbie Twojego zdrowia

Dodano: 2019-05-31

Kilkoro pracowników i zapał do działania – tak w skrócie można opisać początki Polfarmex S.A., kutnowskiego producenta leków generycznych. Po trzech dekadach rozwoju firma zatrudnia 700 osób, a jej produkty są dostępne na 17 rynkach zagranicznych. W maju Polfarmex S.A. świętuje swoje 30-lecie.

>

 

Polfarmex S.A. to firma rodzinna z Kutna, miasta z długimi tradycjami przemysłu farmaceutycznego. Specjalizuje się w produkcji leków generycznych na receptę, stosowanych w pulmonologii, alergologii, kardiologii, gastroenterologii, diabetologii, neurologii, ginekologii, a także antybiotyków, leków bez recepty i suplementów diety.


Droga do sukcesu


Pomysłodawcą, założycielem i prezesem Zarządu Polfarmex S.A. jest Mieczysław Wośko. Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Chemii Spożywczej. Po studiach podejmuje pracę w Kutnowskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa. Tam przechodzi wszystkie szczeble awansu zawodowego, by ostatecznie po 20 latach pracy objąć stanowisko dyrektora zakładu.


Rok 1989. Czas przełomu. Pojawia się szansa, aby zgromadzone doświadczenie wykorzystać do budowy własnej firmy. Powstaje Polfa-Farmex. Firma początkowo prowadzi działalność handlową gotowymi lekami pochodzącymi z importu oraz substancjami czynnymi, służącymi do wyrobu farmaceutyków. Jednocześnie rozpoczyna wytwarzanie preparatów wapniowych. Po sześciu latach funkcjonowania, firma wraz ze zmianą profilu na działalność wytwórczą, zmienia także nazwę. Polfarmex kupuje teren inwestycyjny w kutnowskiej dzielnicy przemysłowej „Sklęczki”. Tu na powierzchni 84 tys. metrów kwadratowych rozpoczyna się budowa zakładu, który funkcjonuje do dziś.


Lata 90’ to jeden z najbardziej dynamicznych okresów w historii rozwoju spółki. Łącznie do roku 1999 firma otrzymuje rejestrację dla 30 nowych preparatów, znacząco rozszerzając swoje portfolio produktowe. To także przełomowy rok w historii Polfarmex. Wtedy także zapada decyzja o podniesieniu kapitału zakładowego i przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. W ślad za tym idą również zmiany w strukturze firmy. W nowe tysiąclecie Polfarmex S.A. wchodzi z rozbudowanym działem handlowym i marketingu. Jednocześnie nawiązuje współpracę ze wszystkimi znaczącymi dystrybutorami farmaceutycznym.


Pomiędzy rokiem 2007 a 2008 spółka rozpoczyna współpracę handlową w ramach sprzedaży gotowych form leków z dystrybutorami na terenie Litwy, Łotwy, Estonii oraz Wietnamu. Dziś Polfarmex S.A operuje łącznie na 17 rynkach zagranicznych, głównie w Europie Wschodniej, Azji i Dalekim Wschodzie.


Jednym z kluczowych momentów dla Polfarmex S.A. jest rok 2015. Wtedy firma instaluje nowoczesną linię do produkcji preparatów inhalacyjnych i rozpoczyna produkcję leku generycznego, zawierającego flutikazon i salmeterol, stosowanego w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).


Współpraca biznesu i nauki


Polfarmex S.A. od początku swojego istnienia ściśle współpracuje z łódzkim środowiskiem naukowym. Wśród partnerów firmy są Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny, gdzie na Wydziale Farmaceutycznym funkcjonuje Laboratorium Syntez, będące częścią działu badawczo-rozwojowego Polfarmex S.A.. Przedmiotem jego działalności jest poszukiwanie i synteza nowych cząsteczek o potencjalnym działaniu przeciwalergicznym i przeciwastmatycznym. Związki firmy z Łodzią umacniają się w 2017 roku. To właśnie w Parku Technologicznym „Bionanopark” powstaje laboratorium biotechnologiczne, które koncentruje prace badawcze nad grupami leków biopodobnych.


Wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów


Celem , który towarzyszy firmie od początku jej istnienia jest dostarczanie pacjentom leków o wysokiej jakości i skuteczności terapeutycznej w walce z szerokim spektrum schorzeń, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego oraz sytuacji demograficznej.
Choroby cywilizacyjne stają się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania, a także aspekty ekonomiczne ich terapii. Zapobieganie im wymaga zaangażowania zarówno społeczeństw, firm jak i jednostek badawczych. Zmieniająca się sytuacja demograficzna oraz stały postęp naukowy nakłada na producentów farmaceutycznych obowiązek ciągłych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe, by skuteczniej odpowiadać na potrzeby pacjentów.


– Tylko inwestycje w badania i rozwój dają możliwość na odkrycia substancji, które mogą pomóc stawić czoła nowym, bardzo trudnym wyzwaniom, zarówno w medycynie jak i farmacji. Pozytywny wpływ innowacji farmaceutycznych ma daleko idące skutki, zarówno dla jakości życia pacjentów, jak i całej gospodarki. Kluczowe wyzwania, przed którymi stoimy, to szukanie skutecznych i tanich metod leczenia chorób cywilizacyjnych oraz chorób związanych ze starzeniem się społeczeństw i trybem życia (tzw. lifestyle diseases) – mówi Mieczysław Wośko, Prezes Zarządu Polfarmex S.A.


Polfarmex S.A. od zawsze nakłady na działalność R&D finansował z kapitału własnego. Obecnie, biorąc pod uwagę skalę realizowanych projektów, do tego modelu finansowania inwestycji spółka dołącza także środki pozyskane w ramach funduszy unijnych.


– Rozwój nowych produktów w oparciu o własne technologie i prace R&D są wpisane w strategię firmy od początku jej istnienia. Realizujemy to niezależnie od wsparcia zewnętrznego – mówi Mieczysław Wośko.


Tak też się dzieje w przypadku działalności laboratorium biotechnologicznego w łódzkim Bionanoparku, którego celem jest opracowanie m.in. wydajnej technologii produkcji biopodobnego analogu insuliny ludzkiej czy prowadzonych w zakładzie w Kutnie prac nad postaciami leków o natychmiastowym oraz modyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej, mogących mieć zastosowanie w terapii chorób cywilizacyjnych.


– Leki natychmiastowo uwalniające substancję czynną cechuje po podaniu krótki czas uzyskania odpowiedniego stężenia substancji leczniczej we krwi, kiedy wymaga tego specyfika terapii. Stosując zaś preparaty o modyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej, eliminujemy konieczność częstego zażywania określonej dawki leku. Dlatego możemy ograniczyć ryzyko pominięcia jej przez pacjenta, przyczyniając się do poprawy skuteczności leczenia – wyjaśnia Mieczysław Wośko.


Spojrzenie w przyszłość


Strategia rozwoju firmy na nadchodzące lata obejmuje zarówno działania na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Spółka stawia w pierwszej kolejności na rozwój organiczny na rynku polskim. Zakłada również wzmocnienie działań w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne w Europie i poza nią.


Polfarmex S.A. będzie koncentrować prace badawczo-rozwojowe na lekach biotechnologicznych, opracowywaniu preparatów obecnie niedostępnych na polskim rynku oraz tworzeniu wartości dodanej do produktów w portfolio firmy poprzez prace nad postaciami leków o natychmiastowym i modyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej. Jednocześnie spółka planuje dalszy rozwój linii produktów wziewnych opracowywanych na bazie zdobytej wiedzy i doświadczenia w zakresie wytwarzania proszkowych inhalatorów wielodawkowych. Dopełnieniem strategii spółki jest wzmocnienie gałęzi produkcji kontraktowej i sprzedaży licencyjnej.