PL | EN

logo

Polfarmex S.A. laureatem Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

Dodano: 2018-06-21

Firma zwyciężyła w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”.

>

 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest wyrazem uznania dla firm, za wkład jaki wnoszą na rzecz rozwoju gospodarki województwa łódzkiego oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu na tle kraju.


Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje kapituła, w skład której wchodzą rektorzy uczelni państwowych, przedstawiciele mediów, organizacji gospodarczych, naukowych, kulturalnych i społecznych oraz instytucji publicznych z terenu województwa łódzkiego. Kapituła oceniając zgłoszonych uczestników, brała pod uwagę m.in. wdrożone procedury zarządzania ryzykiem, parametry kondycji gospodarczej firmy, tworzenie optymalnych warunków pracy, ale także współpracę ze społecznością lokalną w zakresie wspierania projektów i inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury i sportu oraz pomocy udzielanej organizacjom społecznym.


– Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby każdy lek Polfarmex S.A. odznaczał się wysoką jakością, skutecznością terapeutyczną oraz bezpieczeństwem stosowania. Cieszymy się, że nasza dbałość o przestrzeganie rygorystycznych standardów i norm farmaceutycznych podczas całego procesu produkcyjnego, a także zaangażowanie firmy w życie lokalnej społeczności, zostały docenione przez członków kapituły. Dziękuję również wszystkim pracownikom Polfarmex S.A, ponieważ bez ich profesjonalizmu, sukces firmy nie byłby możliwy – powiedział Mieczysław Wośko, prezes Zarządu Polfarmex S.A.


Działalność wytwórcza Polfarmex S.A. została oparta na Farmaceutycznym Systemie Jakości. Jest to system zarządzania jakością, który pozwala stwierdzić, że wytwarzane produkty lecznicze są odpowiednie do ich przewidzianego zastosowania, oraz spełniają kryteria pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Farmaceutyczny System Jakości w Polfarmex S.A jest skonstruowany tak, aby promować ciągłe doskonalenie i wdrażanie nowej wiedzy, w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Jego skuteczność poddawana jest stałemu monitoringowi.


Polfarmex S.A. jest również czynnym uczestnikiem lokalnego życia społecznego. Firma głównie koncentruje się na wspieraniu największych miejskich wydarzeń kulturalnych, sponsoringu sportowym, wspieraniu stowarzyszeń. Poprzez zaangażowanie społeczne, Polfarmex S.A. pragnie przyczyniać się również do promocji marki Kutna – Miasta Róż.

Polfarmex S.A. w 2017 roku zdobył nominację do NGWŁ w tej samej kategorii konkursowej. 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego przyznawana jest w czterech kategoriach: “Ład organizacyjny społeczna odpowiedzialność biznesu”; “Mikro i małe przedsiębiorstwo”; “Gospodarstwo rolne”; “Innowacyjność”.

Tegoroczna gala finałowa XV edycji nagrody odbyła się 15 czerwca na terenie Muzeum Zamek w Łęczycy.