PL | EN

logo

Polfarmex S.A. w "Innowacjach dla Zdrowia"

Dodano: 2017-09-13

Mieczysław Wośko, prezes Zarządu Polfarmex S.A. objął członkostwo w Radzie Programowej Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” – ośrodku analitycznym, który powstał przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Obecność w „Innowacjach…” jest również wyrazem społecznej odpowiedzialności Polfarmex S.A.

>

 

„Innowacje dla Zdrowia” to sześć instytutów badawczych, skupionych w Radzie Fundatorów: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki.


Radę Programową „Innowacji dla Zdrowia” z kolei tworzą menadżerowie, przedsiębiorcy reprezentujący największe firmy medyczne, farmaceutyczne, oraz wydawnictwa i kancelarie prawe działające na polskim rynku ochrony zdrowia.


– Misją Polfarmex S.A. jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań farmaceutycznych, ale także wspieranie działań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Jestem przekonany, że „Innowacje dla Zdrowia” będą ważnym głosem w dyskusji na temat polskiego systemu opieki zdrowotnej, a wyniki prac koncepcyjnych posłużą w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych projektów w tym obszarze – mówi Mieczysław Wośko, prezes Zarządu Polfarmex S.A.


Think-Tank ma za zadanie stworzyć przestrzeń do dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu oraz administracji publicznej, dotyczącej najważniejszych zagadnień ochrony zdrowia. Głównym zadaniem instytucji będzie poszukiwanie synergii m.in. w obszarze badań naukowych oraz projektowania nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych.


Misją i celami realizowanymi przez Think-Tank „ Innowacje dla Zdrowia ” będą m.in.:

  • działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania,
  • opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego,
  • propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
  • wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,
  • promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa,
  • pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia,
  • koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie.

Pomysłodawcą „Innowacji dla Zdrowia” jest prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.