PL | EN

logo

Polfarmex wyżej w prestiżowym rankingu

Dodano: 2023-11-14

Czwarte miejsce w województwie łódzkim – to wynik Polfarmex S.A. w szóstej edycji Rankingu Najcenniejszych Firm Rodzinnych miesięcznika Forbes. Tym samym firma awansowała o dwa miejsca w porównaniu do zestawienia z ubiegłego roku.

Firmy w zależności od uzyskanych przychodów, klasyfikowane są w kategoriach poniżej oraz powyżej 100 mln zł. Polfarmex S.A. zwiększając swój przychód o prawie 16 mln zł z wynikiem 107 706,670 mln zł uplasował się tuż za podium. Jednocześnie firma została sklasyfikowana na 95 miejscu w rankingu ogólnopolskim.

Czym jest ranking Forbesa?

Ranking tworzą firmy, w których:

  • przynajmniej dwóch udziałowców łączą więzy rodzinne, w ich posiadaniu znajduje się minimum 50 proc. plus 1 udział
  • istnieją nieprzerwanie od 8 lat i cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Dodatkowo każda firma poddana ocenie musiała w 2021 roku wykazać się przychodem nie mniejszym niż 10 mln zł netto i regularnie w ostatnich latach osiągać dodatnie wyniki finansowe, być w dobrej kondycji finansowej oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wartość przedsiębiorstw (W) została wyliczona jako średnia ważona ich majątku i wartości dochodowej. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2017–2021. Wycena wartości nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2021 roku.