PL | EN

logo

Polfarmex S.A. z grantami od Agencji Badań Medycznych

Dodano: 2023-01-10

Polfarmex S.A. otrzymał dwa granty w konkursie Agencji Badań Medycznych na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych.

Wsparcie ABM otrzymały projekty:

1.Opracowanie i rozwój innowacyjnego połączenia lekowego mającego korzystne zastosowanie w terapiach leczenia nadciśnienia tętniczego

Przyznana kwota środków publicznych – 4 465 094,59 zł  

Całkowita wartość projektu to 8 586 149,61 zł

2. Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania w obszarze nowej postaci farmaceutycznej leków stosowanych w leczeniu bezsenności

Przyznana kwota środków publicznych – 3 899 224,68 zł

Całkowita wartość projektu to 7 718 402,89 zł

Dwa wnioski grantowe Polfarmex S.A. znalazły się w gronie 19 projektów, które otrzymały od ABM rekomendację do dofinansowania w konkursie. Łączna kwota dofinansowania zwycięskich projektów to 144 017 933,72 zł.