PL | EN

logo

Polfarmex szkoli pracowników z obsługi AED

Dodano: 2022-07-04

Na terenie zakładu produkcyjnego Polfarmex w Kutnie dysponujemy trzema defibrylatorami AED i cyklicznie szkolimy naszych pracowników podnosząc ich umiejętności z obsługi tych urządzeń. W tym roku już łącznie 144 naszych koleżanek i kolegów sprawdziło swoją wiedze w tym zakresie.

>

Wypoczywasz na wakacjach i zdarzył się wypadek. Czy jesteś wśród osób, które potrafiłyby udzielić pierwszej pomocy?

Według badań CBOS taką umiejętność w razie wypadku deklaruje 67 proc. Polaków. Jedynie 19 proc. respondentów jest tego całkowicie pewnym. [1]

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej należy zwrócić uwagę na wysoką jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wczesną defibrylację [2], która znacząco zwiększa szanse na przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) z 2 aż do 75 proc!.[3]

Szkolenia z pierwszej pomocy są nie tylko wyrazem troski o zdrowie i życie naszych współpracowników i ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. To również przykład naszej odpowiedzialności społecznej, ponieważ zdobyte na szkoleniach umiejętności mogą się przydać wszędzie. 

 

#BezpieczneWakacje 

 

 

[1] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_096_17.PDF 

[2] https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html 

[3] https://projektaed.pl/