PL | EN

logo

Polfarmex inwestuje w nową linię pakującą

Dodano: 2021-10-29

Zakład farmaceutycznej spółki Polfarmex S.A. w Kutnie wzbogacił się o nową linię pakującą, złożoną z blistrownicy oraz kartoniarki jednostkowej i kartoniarki zbiorczej. Dzięki tej inwestycji w park maszynowy spółka zwiększy wydajność procesu blistrowania i pakowania leków, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy. 

>

Nowa blistrownica zwiększy produkcję blistrów o ok. 60 proc. w stosunku do obecnie pracującego modelu. Natomiast w przypadku kartoniarki jednostkowej, wydajność pakowania produktów leczniczych do opakowań jednostkowych wzrośnie ponad dwukrotnie.  Z kolei sam proces pakowania kartoników jednostkowych leków w opakowania zbiorcze będzie odbywał się w sposób automatyczny. Planowany termin wprowadzenia linii do bieżącej produkcji to przełom listopada i grudnia tego roku. Tym samym zakład produkcyjny kutnowskiego producenta leków generycznych będzie dysponował łącznie 5 liniami blistrująco-pakującymi w obszarze suchych form leków.

Poza zwiększeniem wydajności produkcji, inwestycja jest związana także z rozwojem kompetencji firmy jako potencjalnego wytwórcy kontraktowego oraz ze zrealizowaną jeszcze w ubiegłym roku modernizacją parku maszynowego Laboratorium Formulacji. Umożliwia on prace badawczo-rozwojowe nad produktami leczniczymi w postaciach farmaceutycznych, dotychczas niewystępujących w portfolio spółki (tabletki wielowarstwowe o modyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej), zgodnie ze strategią tworzenia leków generycznych z wartością dodaną (GX+).

- Nowe urządzenia to cała gama wymiernych korzyści. Po pierwsze zwiększamy możliwości produkcyjne. Kolejna korzyść to unowocześnianie technologiczne firmy. Musimy stale przewidywać i wyprzedzać potrzeby firmy, a nie za nimi nadążać. Dlatego inwestowanie w linie produkcyjne, w technologię w całej strukturze, to proces, który trwa nieprzerwanie. Rozwijając jeden obszar, automatycznie, jak w systemie naczyń połączonych, doskonalimy warunki działania w innych - mówi Jarosław Stępniak, Główny Technolog w Grupie Polfarmex.

To nie jedyna inwestycja w obszar wytwarzania w Kutnie. Wcześniej park maszynowy Polfarmex S.A. zyskał nowoczesną suszarnię, mieszarko-granulator i powlekarkę, co pozwoliło dostosować proces produkcji w skali przemysłowej do wymagań procesów rozwojowych produktów leczniczych w obszarze półtechnicznym. 

Poczynione inwestycje wprost wynikają z głównych założeń długofalowej strategii rozwoju Grupy Polfarmex.  Opiera się ona na trzech filarach:

Rozwój leków generycznych z wartością dodaną (GX+)

Dalszy rozwój linii produktów wziewnych na bazie zdobytej wiedzy i doświadczenia w zakresie wytwarzania proszkowych inhalatorów wielodawkowych.

Rozwoju leków biotechnologicznych w tym opracowanie technologii otrzymywania biopodobnego analogu insuliny ludzkiej