PL | EN

logo

Captoprilum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:
Skład jakościowy i ilościowy:
Postać farmaceutyczna:

Tabletki

Charakterystyka Produktu Leczniczego:

captopril_50mg_chpl.pdf

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

Charakterystyka produktu leczniczego

ChPL do pobrania:
captopril_50mg_chpl.pdf

Opis:

//