PL | EN

logo

Amlodipinum + Valsartanum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

Avasart Plus, 5 mg + 80 mg, tabletki powlekane 

Skład jakościowy i ilościowy:

Avasart Plus, 5 mg + 80 mg 
Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci amlodypiny bezylanu i 80 mg walsartanu (Valsartanum). 
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

 

Postać farmaceutyczna:

Tabletki powlekane

Charakterystyka Produktu Leczniczego:

avasart plus chpl.pdf
avasart plus_sil_06.2021.pdf

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

Charakterystyka produktu leczniczego

ChPL do pobrania:
avasart plus chpl.pdf
avasart plus_sil_06.2021.pdf

Opis:

brak opisu

//