PL | EN

logo

Amlodipinum + Valsartanum

Informacje o produkcie

Nazwa produktu leczniczego:

Avasart Plus 5 mg + 80 mg

Skład jakościowy i ilościowy:

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg amlodypiny (Amlodipinum) w postaci amlodypiny bezylanu
i 80 mg walsartanu (Valsartanum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Postać farmaceutyczna:

Tabletki powlekane

Charakterystyka Produktu Leczniczego:

avasart plus_chpl.pdf

Wypełnij formularz

Zgłoś działanie niepożądane

Charakterystyka produktu leczniczego

ChPL do pobrania:
avasart plus_chpl.pdf

Opis:

brak opisu

//